Växla upp!

En kampanj för att få fler att välja cykeln

Ladda ner appen på Google Play
Ladda ner appen på App Store

Växla upp för ett hållbart Blekinge

En kampanj för att få fler att välja cykeln

Utmana dig själv och skapa nya hållbara vanor i Blekinges största cykelutmaning. Ladda ner appen och bidra till både bättre cykelvägar och minskade koldioxidutsläpp i framtidens Blekinge. Ställ bilen och ta cykeln!


Ett initiativ för hälsa och klimat

Ladda ner appen och häng med

Växla upp! är ett initiativ som genomförs i syfte att få fler blekingebor att cykla cykla till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter. Ett annat viktigt syfte är att få kunskap kring cykling hos länets invånare.

Genom att ladda ner Växla upp! appen får du möjlighet att vara med i olika tävlingar och utmaningar relaterat till vardags- och fritidscykling.


En kampanj för alla

Med mål om hållbarhet

Växla upp är en del av Kombinerad mobilitet i Blekinge, en satsning som drivs i samverkan mellan Region Blekinge, Energikontor Sydost, Blekinge Tekniska Högskola och NetPort Science Park. Målet är att:

  • Minska koldioxidutsläpp från persontransporter
  • Fler invånare ska resa hållbart med ökad möjlighet att välja och kombinera färdmedel.

Ett specialerbjudande till företag och organisationer

Ta chansen och skapa en tävling/utmaning (kanske friskvårdssatsning) för er personal!

Vi erbjuder företag, organisationer och föreningar en möjlighet att skapa egna tävlingar/utmaningar i appen. Läs mer om vårt erbjudande via knappen nedan.