Villkor för Växla upp!

Dessa villkor gäller för deltagande i kampanjen Växla upp Blekinge! och användning av appen Växla upp!

Ett konsortium bestående av Energikontor sydost, Region Blekinge, Netport Science Park och Blekinge tekniska högskola (nedan "konsortiet") tillhandahåller appen Växla upp! (nedan "appen") i samband med kampanjen Växla upp! - Blekinge (nedan "kampanjen").

Växla upp! - Blekinge är en kampanj som syftar till att få fler Blekingebor att välja cykeln istället för bilen för sina vardagsresor. Kampanjen varar till och med 2021-10-31. Kampanjen är en del av ett regionalt projekt (Kombinerad mobilitet) finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Uppdaterad 2021-02-25

LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT. GENOM ATT REGISTRERA ETT KONTO OCH LOGGA IN I APPEN GODKÄNNER OCH SAMTYCKER DU TILL DESSA VILLKOR. OM DU INTE SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR SKA DU INTE REGISTRERA DIG ELLER ANVÄNDA APPEN.

 1. Använda cykel. För att delta i kampanjen måste du använda en cykel.Vad som definieras som en cykel och hur denna få framföras framgår av Trafikförordningen . På Transportstyrelsens webbplats finns en sammanfattning av förordningen
 2. Ålder och konto. För att kunna använda appen måste du registrera ett konto. Detta gör du när du startar appen första gången. Om du inte har fyllt 16 år eller ska fylla 16 år under innevarande år måste du ha din målsmans tillåtelse. Du intygar detta vid registreringen.
 3. Tillgång till personuppgifter och platsdata. Appen behöver tillgång till dina personuppgifter som lagras under kampanjen. Hur detta hanteras kan du läsa mer om i vår sekretesspolicy.
 4. Det är förbjudet att:
  1. Ta bort information och innehåll kring upphovsrätt i appen.
  2. Hacka, dekompilera eller demontera appen.
  3. Använda denna appen på något olagligt sätt eller på annat sätt som inte överensstämmer med detta avtal, för olagligt syfte. Användningen av den här appen måste överensstämma med gällande lagar och policys.
  4. Försöka med anslutningsmetoder eller andra system för att radera, ändra eller lägga till information.
  5. Försöka manipulera eller skanna appen och nätverket
  6. Utföra handlingar som kan äventyra nätverkssäkerheten.
  7. Försöka förstöra de normala operationerna i appen eller nätverket och avsiktligt sprida skadliga program eller virus för att förstöra eller störa den normala operationen.
 5. Kontakt. All kontakt rörande villkor sker med konsortiet.
 6. Samtycke. Genom att registrera ett konto och logga in i appen godkänner du våra användarvillkor.